Programma

HCB Seminarreeks
Checklist Kinderopvang PRO
Een KINDCENTRUM: Waarom, hoe en wat?

Vrijdag 10 en 24 november en 1 en 8 december 2017
13.30 – 17.00 uur met een lunch vanaf 12.30 uur
Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, Den Haag

Georganiseerd in samenwerking met Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK)

Kijkt u als aanbieder van kinderopvang of onderwijs positief naar de mogelijkheden van het aanbieden van een integraal en samenhangend aanbod voor kinderen van nul tot dertien jaar? En overweegt u of heeft u besloten dat in een KINDCENTRUM te gaan organiseren? Dan bieden deze 4 middagseminars richting en houvast. Aan bod komen achtereenvolgens het WAAROM het HOE en het WAT.
 
Heel vaak begint men met het WAT. Kunnen we met de buitenschoolse opvang gebruik maken van ruimten in het schoolgebouw? We willen een combinatiefunctionaris. Maar het is belangrijk om eerst de WAAROM-vraag zo concreet mogelijk te beantwoorden. Het beginnen met de WAAROM-vraag zorgt ervoor dat u een gezamenlijk startpunt heeft. Dat voorkomt een hoop onduidelijkheid gedurende de volgende stappen in het proces.
 
Het voorbereiden en vormgeven van een KINDCENTRUM is een ingewikkeld proces. Hoe kun je enerzijds de verandering planmatig organiseren en tegelijkertijd zorgen voor de broodnodige ruimte om te ontdekken en te ‘spelen’ tijdens de reis? Hoe zorg je ervoor dat uw medewerkers het gewenste gedrag gaan vertonen en dat de verandering onomkeerbaar wordt?

Praktijkervaren sprekers Yvette Vervoort, Job van Velsen en Leike van Oss leiden u door het proces en leren u valkuilen omzeilen. U werkt samen met hen aan vragen als:

-Wat zijn de redenen om te veranderen?
-Wat is uw gedroomde ideaalbeeld? Waar wilt u naartoe?
-Hoe komen we daar? Welke stappen moeten we zetten?
-Aan welke voorwaarden moeten we voldoen?
-Wat zal dan de uitkomst van het proces zijn?
-Hoe maken de we verandering ONOMKEERBAAR?

Mogen wij u verwelkomen op 10 en 24 november en 1 en 8 december bij het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs in Den Haag?

Elwin Veldhuis
Haags Congres Bureau

U ontvangt als deelnemer het volgende boekenpakket:
 
* Een KINDcentrum – Waarom zou u dat willen & hoe kunt u dat realiseren?
Yvette Vervoort en Job van Velsen
* Onomkeerbaar - Organisatiegedrag veranderen
Jaap van ’t Hek en Leike van Oss
 

Programma

Seminar 1: 10 november
STAP 1: WAAROM & VISIE
Yvette Vervoort & Job van Velsen

•De context van onderwijs en kinderopvang
•Beelden maken voor de toekomst: Wat is uw droom?
•De 4 waaromvragen: Het startpunt van uw gezamenlijke visie!
•Test uw overwegingen!
•Uw eigen bord spaghetti: Met wie ga ik samenwerken?
Wat bepalen we op welk niveau?
•Wie en wat heb ik er voor nodig?
•Visies op leren & ontwikkelen en op samenwerken met ouders


Seminar 2: 24 november
HOE KUNNEN WE EEN KINDCENTRUM REALISEREN MET ELKAAR
Leike van Oss & Yvette Vervoort

•Een kindcentrum als veranderopgave
•Waarom veranderen moeilijk is
•Spontane verandering & Geplande verandering
•De wenselijke en de werkelijke wereld
Mogelijkheidszin: pendelen tussen wens en werkelijkheid
Knutselinterventies; experimenteren en uitproberen
•Van visie naar handelen in de praktijk
•Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn

Seminar 3: 1 december
RANDVOORWAARDEN & VALKUILEN
Yvette Vervoort & Leike van Oss

•Actuele ontwikkelingen en hun historische context
Juridische & bedrijfseconomische kaders
Ondersteunende en knellende factoren
•Logische en slagvaardige organisatie
•Leiderschap & borging
Valkuilen voor verandering
Verandergedoe herkennen en er mee omgaan
•Hoe maken we de verandering onomkeerbaar?

Seminar 4: 8 december
HOE KAN HET ER DAN UITZIEN?
Yvette Vervoort  & Job van Velsen

•Wat gaat uw kindcentrum bieden?
4 perspectieven: Kinderen, ouders, professionals, bestuur/organisatie
•Inspirerende voorbeelden uit binnen- en buitenland
Van voorbeelden naar uw eigen context; vertalen!
•Nieuw of bestaand?
•Verschillende werkelijkheden
Do’s and dont’s

Sprekers

Yvette Vervoort, directeur Buro8020, heeft veel ervaring in en een groot landelijk netwerk op het terrein van kinderopvang en onderwijs. Zij is sterk in het vertalen van theorie en beleidsontwikkelingen naar de praktijk en van internationale inspiratie naar de Nederlandse context. Yvette heeft specifieke ervaring in: IKC-ontwikkeling, brede scholen en huisvestingsvraagstukken. 

Job van Velsen is directeur/oprichter van Etuconsult, een adviesbureau op het gebied van integrale kindcentra, brede scholen en vernieuwende onderwijsconcepten, gevestigd in Almere. Hier richtte hij basisschool De Hasselbraam op, waarin de contouren van de brede school zichtbaar werden. Daarna ging hij een stap verder en realiseerde brede school Het Meesterwerk. Hij slaagde erin een aantal belangrijke elementen van het door hem, in samenwerking met zijn broer Ton van Velsen, ontwikkelde onderwijsconcept Etutorium in de praktijk te brengen. Als projectleider van het Landelijk Steunpunt Brede Scholen, een kenniscentrum dat door hem opgericht werd in opdracht van OCW, ondersteunde hij vervolgens samen met collega adviseurs honderden brede scholen en kinderopvangpartners. Job weet vanuit de praktijk hoe samenwerking tussen organisaties tot stand gebracht kan worden vanuit één gezamenlijke visie en hoe verbindingen gelegd kunnen worden tussen ouders, wijk en organisaties op het gebied van onder andere zorg, welzijn, sport en kunst & cultuur. Job ziet kindcentra als een leerplaats waar ontwikkeling, opvoeding en ontmoeting centraal staan. Zijn visie is dat dit leidt tot vernieuwing, verrijking en verbreding van onderwijs en ontwikkeling. Voor kinderen, ouders en professionals. En dus voor de Toekomst. Het zoeken naar verbindingen, deze versterken en benutten is ook de kern van wat Job met Etuconsult wil bereiken, onder andere als adviseur van diverse gemeenten en schoolbesturen bij de ontwikkeling van integrale kindcentra.

Leike van Oss is sociaal psycholoog en werkt als organisatieadviseur, interim-manager en (team-)coach in publieke en kennisintensieve organisaties. Vraagstukken waar ze mee te maken heeft gaan over het verbinden van ambitie en realiteit en het van papier krijgen van veranderingen. Vaak heeft ze daarbij te maken met weerbarstige patronen en ontstroeving, of met puzzels die zich niet in een keer laten leggen. Leike is gefascineerd door hoe organisaties in hun feitelijk functioneren zoveel afwijken van de managementbedoelingen, en waarom beoogde veranderprocessen anders lopen dan gehoopt of gedacht. Leike vormt samen met Jaap van ’t Hek Organisatievragen. Samen schreven zij de boeken ONveranderbaarheid van organisaties (2008), Ondertussen in de organisatie (2012), Onderweg; pragmatisch veranderen in robuuste organisaties (2014) en Onomkeerbaar organisatiegedrag veranderen (2016). Onderweg kreeg de boek van het jaar-prijs van de Orde voor Organisatieadviseurs. Meer informatie is te vinden op www.organisatievragen.nl 

Overige informatie

Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, Den Haag
10 en 24 november en 1 en 8 december 2017
12.30 lunch 13.30 – 17.00 uur seminar

De deelnamekosten aan deze HCB Seminarreeks bedragen € 1.095,- excl. BTW inclusief 4 lunches, alle presentaties (worden nagezonden), de boekenset en een afsluitende borrel na het laatste seminar. Leden van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) betalen de kortingsprijs van € 945,- ex BTW.

Kosteloze annulering is mogelijk tot twee weken voor dit seminar. U kunt zich altijd laten vervangen door een collega.

Inschrijven

Contact

Haags Congres Bureau
Herenstraat 42
2271 CH Voorburg 
T. 06 - 41215181 
E. info(at)haagscongresbureau.nl

Volg Ons

twitter.jpg  linkedin.jpg 

Partners

 Logo BB.jpg

managementboek.jpg