Programma

Koninklijk Instituut Van Ingenieurs in Den Haag
17 mei, 24 mei, 31 mei, 7 juni
13.00 - 16.30 uur 

HCB Seminarreeks 
Toezicht in Transitie 2017
Toezicht met gezag - Gezag met toezicht

Ondersteund door Vide

Toezicht blijft in transitie. Markttoezichthouders en inspecties opereren in een snel veranderende omgeving die toeneemt in complexiteit. 

Toezichthouders bewegen van het traditionele toezicht, gericht op formele regelgeving, handhaving en sanctionering bij overtreding, in de richting van moderner toezicht, met toenemend gebruik van moderne technieken, nieuwe toezichtstrategieën en het stimuleren van zelfregulering en naleving door gedragsbeïnvloeding.

Om naleving te stimuleren en gedrag te beïnvloeden, om risico’s te verminderen en werkelijk effectief te zijn, dient de toezichthouder gezag op te bouwen en uit te stralen.

Maar wat is gezag voor een moderne toezichthouder of inspectie? Wat zijn de determinanten ervan en hoe kun je daar professioneel mee omgaan, juist in deze dynamische tijd?

In 4 middagseminars gaat u met ervaren sprekers uit wetenschap en praktijk aan de slag met de actuele thema’s:

·         Transitie van traditioneel naar modern toezicht: Wat zijn de trends en ontwikkelingen?

·         Hoe beïnvloeden deze trends de toepassing van de principes van goed toezicht? 

·         Gezag in de zin van autoriteit en in de zin van governance

·         Hoe bouw je gezag op en hoe houd je het vast?

·         Hoe bewaken we de onafhankelijkheid en bieden we voldoende rechtsbescherming

·         Begrijpen de bedrijven en de burgers de regels of kunnen ze eenvoudiger?

·         Hoe ga je om met onzekere situaties?

·         Hoe ga je om met incidenten?

·         Hoe kun je naleving het best stimuleren?

·         Zijn sancties nu taboe of blijven zij nodig?


Hoe houd je gezag met toezicht, hoe houd je toezicht met gezag?

Mogen wij u verwelkomen vanaf 17 mei bij het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs in Den Haag?

Elwin Veldhuis
Haags Congres Bureau

 

Seminar 1            17 mei 13.00 - 16.30 uur

Toezicht en gezag – Paul van Dijk, consultant en interim-manager op het gebied van regulering, toezicht en communicatie 

•             Van traditioneel naar modern toezicht: Welke trends en ontwikkelingen zijn er?

•             Komt gezag te voet en gaat het te paard? Actuele valkuilen die uw gezag ondermijnen

•             Inleiding op de thema’s van de seminarreeks

•             Hoe leert en reflecteert u optimaal met elkaar?

Met een reflectie door iemand uit de praktijk van toezicht 

 

Seminar 2            24 mei 13.00 - 16.30 uur

Gezag en juridische inkadering – Adrienne de Moor-Van Vugt, hoogleraar Bestuursrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam 

•            Modern toezicht: nieuwe instrumenten en strategieën

•            Passend toezicht: afstemming tussen soorten toezicht en instrumenten

•            Zijn burgers en bedrijven voldoende beschermd?

•            Checks & Balances voor de toezichthouder 

•            Welk instrument zet je wanneer in?

Met een reflectie door Casper Riekerk, advocaat, Finnius advocaten

 

Seminar 3            31 mei 13.00 - 16.30 uur

Gezag en onzekerheid – Dr. Kor Grit,  Universitair Docent aan de sectie Healthcare Governance van het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam

•             Onduidelijke risico’s, normen en aanbieders

•             Handelingsverlegenheid en gezag

•             Onzekerheid erkennen en erop inspelen

•             Werkwijzen: Dialoog, communicatie, best practices

•             Minimumnormen handhaven of gedragsverbetering bewerkstelligen?

•             Gezag en reputatie in onzekere situaties

•             Geen vrijblijvendheid maar juist meer regie!

Met een reflectie door iemand uit de praktijk van toezicht

 

Seminar 4            7 juni 13.00 - 16.30 uur

Gezag en gedrag – Adriaan Denkers, onafhankelijk sociaal wetenschappelijk onderzoeker

•             Rotte appels, fruitmanden en mandenmakers

•             Toezicht en gedragswetenschap

•             Het belang van bekende en kraakheldere regels

•             Sancties of andere interventies; doen wat werkt

•             Met elkaar bespreken van zelf ingebrachte casuïstiek of de resultaten van een onderzoek

Met een reflectie door Joep Beckers, Senior behavioural expert/project manager, Nederlandse Zorgautoriteit 

 

 

Sprekers

Mr. P.C.H. (Paul) van Dijk is freelance consultant en interim-manager op het gebied van regulering, toezicht en communicatie. Hij heeft zo'n 25 jaar ervaring als wetgevingsjurist, beleidsadviseur en manager, onder meer bij het ministerie van Economische Zaken, de Nederlandse Mededingingsautoriteit (opgegaan in de Autoriteit Consument en Markt) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Paul is als associate verbonden aan KWINK groep. Na zijn studies journalistiek en rechten werkte Paul vijf jaar als wetgevingsjurist, eerst bij het ministerie van Defensie, later bij het ministerie van Economische Zaken. Hij werkte vervolgens als secretaris aan het rapport "Zicht op toezicht", over de organisatie van het markttoezicht in Nederland. Ook was hij projectleider voor de verzelfstandiging van de NMa tot zelfstandig bestuursorgaan. Paul werkte ruim twaalf jaar in het markttoezicht. Van 2001 tot 2007 was hij hoofd Strategie & Communicatie van de NMa en van 2007 tot 2013 hoofd Communicatie van de AFM. Ook was hij bestuurslid van Vide, de beroepsvereniging van toezichthouders. Sinds 2013 voerde Paul verschillende opdrachten uit voor toezichthouders en ministeries. Hij is initiatiefnemer van de ToezichtTafel (www.toezichttafel.nl), over actuele ontwikkelingen op het terrein van inspecties en markttoezichthouders. Hij schreef onder meer artikelen over de verhouding tussen parlement, ministers en toezichthouders.

Adrienne de Moor-van Vugt (1959) is hoogleraar Bestuursrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast bekleedt zij diverse adviesfuncties, waaronder in de Kwaliteitscommissie Bibob. De Moor-van Vugt is verbonden aan het Amsterdam Center for Law & Economics. Haar onderzoek omvat regulering, handhaving en toezicht, in het bijzonder in de financiële sector. Daarbij betrekt zij de Europese dimensie van toezicht en handhaving. Haar oratie (mei 2010) ging over integriteit van beleidsbepalers in de bankensector. 

Kor Grit werkt als Universitair Docent aan de sectie Healthcare Governance van het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is gespecialiseerd in de thematiek van regulering, toezicht en governance. Hij heeft de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar het toezicht op de gezondheidszorg. Grit was als onderzoeker betrokken bij de thematische wetsevaluatie bestuursrechtelijk toezicht op de kwaliteit van zorg en is projectleider geweest bij diverse onderzoeken naar het werk van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), zoals het incidententoezicht in de care sector en het toezicht op klinisch onderzoek met mensen. Grit benadert het werk van de IGZ primair als een vraagstuk van governance, waarbij de inspectie zich niet alleen richt op individuele naleving, maar invloed probeert uit te oefenen op het maatschappelijk krachtenveld.
 
Adriaan Denkers is onafhankelijk sociaal wetenschappelijk onderzoeker. In 1996 promoveerde hij op basis van zijn dissertatie over de verwerking van slachtofferschap van criminaliteit. Adriaan werkte als sociaal wetenschappelijk onderzoeker voor de overheid (SCP, FIOD, Belastingdienst en Douane), bij universitaire instituten (NSCR en VU - sociale psychologie en criminologie) en in het bedrijfsleven (ES&E). Adriaan heeft zich vooral toegelegd op onderzoek en presentaties over de oorzaken van naleving of overtreding van regels. 
 
 
Reflecties door o.a.:
 
Joep Beckers werkt als senior behavioral expert/project manager bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Op basis van gedragswetenschappelijke inzichten bevordert hij de integriteit van de zorgsector. Hij heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in ‘behavioral compliance’: hoe voorkomen we dat goede mensen verkeerde dingen doen? In het verleden was Beckers jarenlang werkzaam aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Daar voltooide hij onder andere een proefschrift over de strafrechtelijke aanpak van organisatiecriminaliteit in Nederland. Naast zijn werk bij de NZa is Beckers medehoofdredacteur van het Tijdschrift voor Toezicht.
 
Casper Riekerk is in 2011 toegetreden tot Finnius. Daarvoor heeft hij een groot deel van zijn loopbaan (ruim twaalf jaar) bij DNB gewerkt. Zijn uitgebreide ervaring met financieel toezicht strekt zich uit van bankieren tot trust en van verzekeren tot betaaldienstverlening. Hij is expert met betrekking tot markttoetreding, handhaving en onderzoek door toezichthouders. Ook heeft hij kennis over onderzoek door strafrechtelijke autoriteiten bij financiële instellingen. Casper toetst voor zowel financiële instellingen als starters hoe bedrijfsactiviteiten passen binnen de Wft en Wtt en geeft legalisatietrajecten vorm. Hij staat op alle mogelijke manieren financiële instellingen bij die in zwaarder weer met AFM of DNB geraken, of dat juist willen voorkomen. Zijn voorkeur gaat uit naar het zoeken naar buitengerechtelijke oplossingen die alle betrokken partijen een stap verder brengen. Casper heeft gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam.

Praktische informatie

Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI), Den Haag
17 mei, 24 mei, 31 mei en 7 juni 2017
13.00 – 16.30 uur

lunch 12.00 uur - aanvang seminars 13.00 uur - einde seminars 16.30 uur

De deelnamekosten aan deze HCB Seminarreeks bedragen € 1.095,- excl. BTW inclusief 4 lunches, alle presentaties (worden nagezonden) en een afsluitende borrel na het laatste seminar. Leden van Vide betalen  € 995,- excl. BTW.

Je kunt je ook als organisatie aanmelden en telkens een ander afvaardigen!. Of je voor 2 of 3 van de 4 seminars aanmelden. Voor 2 seminars zijn de kosten 795,- en 745,- voor leden Vide. 3 seminars kosten 945,- en 895,- voor leden Vide.

Kosteloze annulering is mogelijk tot twee weken voor dit seminar. U kunt zich altijd laten vervangen door een collega.

Inschrijven

Contact

Haags Congres Bureau
Herenstraat 42
2271 CH Voorburg 
T. 06 - 41215181 
E. info(at)haagscongresbureau.nl

Volg Ons

twitter.jpg  linkedin.jpg 

Partners

 Logo BB.jpg

managementboek.jpg