Programma

Nieuwspoort Seminarreeks
Positieve Veiligheid
woensdag 17 mei, 24 mei, 31 mei en 7 juni 2017

Het veiligheidsbeleid in ons land omvat primair het bestrijden van onveiligheid, criminaliteit en overlast.
Nog meer camera’s, nog hogere straffen en nog meer bevoegdheden leiden echter nauwelijks meer tot meer veiligheid. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het ongebreideld in stelling brengen van allerlei controle- en surveillancemaatregelen de angst juist aanmoedigt.

Vaak wordt vergeten dat veiligheid niet alleen gaat om regels, boetes en een wapenstok. Veiligheid organiseert zich ook rondom zachtere principes van samenleven: verbinding, empathie en zorg. Dat is de positieve invulling van veiligheid. Beide invalshoeken bedienen zich van een andere taal en andere beleidsinstrumenten. 

Positieve Veiligheid is daarmee een aanvulling op het bestaande perspectief en instrumentarium. Hoe kan een positief geïnspireerd veiligheidsbeleid, gebaseerd op vertrouwen, geborgenheid en zorg er uitzien? En hoe laat je dat dan werken in de praktijk? 

Daarover gaat de Nieuwspoort Seminarreeks ‘Positieve Veiligheid – Versterken van verbinding’ van het Haags Congres Bureau.

Elwin Veldhuis
Haags Congres Bureau


Programma

Seminar 1

17 mei 12.30 lunch Seminar van 13.30 uur – 17.00 uur

Positieve Veiligheid – Achtergronden en inzichten

Marc Schuilenburg, Universitair Docent, afdeling Strafrecht & Criminologie, Vrije Universiteit te Amsterdam 
&
Ronald van Steden, Universitair Hoofddocent, afdeling Bestuurswetenschappen & Politicologie, Vrije Universiteit te Amsterdam

• Meer repressie helpt niet meer, wat wel?
• Aanknopingspunten uit andere wetenschappen
• Van oorlogstaal naar werken aan vertrouwen
• Hoe laat je het werken in de praktijk? 
• Gezocht: Ambtenaren met lef!
• Actuele voorbeelden uit NL en Engeland: Street Pastors, wijkagenten en burgerinitiatieven
 
Seminar 2
 
24 mei 12.30 lunch Seminar van 13.30 uur – 17.00 uur
 
Verbinding en geborgenheid versterken in de wijken
 
Wilco Berenschot, Wijkagent Adrien Milderbuurt en Hofstedebuurt, Basisteam Delfshaven, Rotterdam
 
• Hoe kom je dichter bij de bewoners?
• Drempels omlaag en vertrouwen omhoog
• De trimschouw, het pop-up bureau en twalken
• Werken aan sociale cohesie: Digitaal denken en analoog handelen 
• Gezocht: Ambtenaren met lef!
• Van praktijk naar beleid, niet andersom
 
Seminar 3   
 
31 mei 12.30 uur lunch Seminar van 13.30 – 17.00 uur
 
Liefde in tijden van Angst
 
Bleri Lleshi, is stadsfilosoof, mensenrechtenactivist en jongerenwerker in Brussel

• Grote en kleine redenen voor een angstige samenleving
• Liefde als toekomstvisie
• Diversiteit: Parallelle structuren of één gezamenlijke?
• Concrete projecten & voorbeelden van verbinding in België 
 
Seminar 4
 
7 juni 12.30 uur lunch Seminar van 13.30 – 17.00 uur

Van negatief naar positief in beleid en praktijk
 
Yvette Schoenmakers, zelfstandig criminoloog en senior onderzoeker en Annerieke Coenraads, sociaal innovator binnen taaie vraagstukken in het veiligheidsveld  
 
• Lessen uit de wetenschap: de mens als succesfactor bij positieve veiligheid
• Beweging en resultaat creëren bij taaie vraagstukken
• Hoe schep je de juiste omstandigheden?
• Hoe verantwoord je positief veiligheidsbeleid binnen en buiten de organisatie?
• Concrete voorbeelden die werken!

Sprekers

Dr. mr. Marc Schuilenburg doceert aan de afdeling Strafrecht en Criminologie van de Vrije Universiteit te Amsterdam.  Hij studeerde rechten en filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voordat hij in dienst kwam bij de Vrije Universiteit, werkte hij zes jaar voor het Openbaar Ministerie. Auteur van boeken en artikelen over veiligheid, zelforganisatie, sociale controle, actief burgerschap en publieke ruimte. Hij publiceert veelvuldig in zowel nationale als internationale wetenschappelijke tijdschriften. Zijn nieuwste boek heet The Securitization of Society. Crime, Risk, and Social Order (2015). Eerder publiceerde hij Orde in veiligheid (2012) en Mediapolis. Populaire cultuur en de stad (2006). Onder zijn (co-)redactie verschenen onder meer Positive Criminology (2014), De nieuwe Franse filosofie (2011), en Deleuze compendium (2009). Hij ontving de Willem Nagelprijs 2014 van de Nederlandse Vereniging voor Criminologie voor zijn boek Orde in veiligheid.

Dr. Ronald van Steden is Universitair Hoofddocent Bestuurswetenschappen en Politicologie aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Ook is hij voor één dag per week verbonden aan de Stichting Maatschappij en Veiligheid. Meer in het bijzonder houdt Van Steden zich bezig met vraagstukken rondom het thema ‘lokale veiligheid en politie’. Hij doceert in de master Besturen van Veiligheid aan de VU. Daarnaast verricht hij onderzoek naar privatisering van veiligheid, toezicht en handhaving van de gemeente, wijkpolitie, veiligheidsnetwerken en vrijwilligers/actieve burgers in veiligheid.

Bleri Lleshi is politiek filosoof, auteur, docent aan UCLL en jongerenwerker in Brussel. Zijn onderzoek is gericht op thema's zoals ongelijkheid, neoliberalisme, identiteit, angst en liefde. Lleshi is auteur van verschillende boeken waaronder De neoliberale strafstaat. In dit boek maakt hij een analyse van 30 jaar neoliberalisme en de opkomst van strafstaat. Zijn laatste boek Liefde in tijden van angst is een bestseller. Lleshi is een van de meest invloedrijke denkers in Belgie en druk bevraagde spreker. Zijn werk in Brussel focust op jongeren die met problemen kampen en moeilijk hun plek in de samenleving vinden. Verder geeft hij vormingen aan leerkrachten en schooldirecties over thema's zoals diversiteit, radicalisering, leefwereld van de jongeren enzovoort.

Wilco Berenschot, nu ruim 10 jaar wijkagent in Rotterdam-West, na een leven van studeren aan de TU Delft, militaire dienst en andere baantjes, houdt een spreekuur aan een klaptafeltje op straat. En sta niet gek te kijken als hij met zijn bammetje onder de arm aanbelt om gezellig mee te lunchen of wanneer zijn Pop-up Politiebureau ineens je buurman blijkt te zijn. Alles voor contact met de bewoner. Berenschot is een ceatief verbinder, en dat doet hij met aanstekelijk plezier. Wie hem zo bezig ziet, snapt ook ineens zijn oude studiekeuze. Op de TU Delft deed hij weg- en waterbouw. Als wijkagent doet hij niet anders: bruggen bouwen.

Yvette Schoenmakers is senior criminologisch onderzoeker, docent en coach. Zij werkte zes jaar als onderzoeker aan de Politieacademie en bij Bureau Beke, waarna zij in 2012 haar eigen onderzoeksbureau oprichtte. Van hieruit verricht zij onderzoek op projectbasis voor diverse opdrachtgevers, waarbij zij nauw samenwerkt met verschillende collega-onderzoekers. Haar onderzoek richt zich op uiteenlopende criminaliteitsfenomenen, waaronder georganiseerde criminaliteit, milieucriminaliteit en ondermijning, veelal in relatie tot de politiepraktijk en de bredere ketenaanpak. Naast haar onderzoekswerk was zij docent Criminologie aan de Vrije Universiteit (2012-2015), verzorgt zij onderwijs binnen de Recherchekundige Master aan de Politieacademie en trainingen voor strategisch analisten bij Ratio Academy. Samen met Marc Schuilenburg (Vrije Universiteit Amsterdam) deed zij onderzoek naar positieve veiligheid in de praktijk voor de Gemeente Rotterdam. Zij heeft uiteenlopende Nederlandstalige en Engelse artikelen, onderzoeksrapporten en boekhoofdstukken gepubliceerd.

Annerieke Coenraads is criminoloog en politicoloog en is sociaal innovator binnen taaie vraagstukken in het veiligheidsveld. Bij deze taaie, complexe integrale veiligheidsproblematiek ontstaat vaak een ‘intussen’; Een soort niemandsland waarin daadwerkelijke creatie en oplossingen stranden, zowel in praktijksituaties en tussen organisaties. In dat tussenveld is zij voor politie en gemeente bezig om ruimte te vinden voor vernieuwende wegen en oplossingen. Zij verbindt daarbij de mens op wijk, operationeel, beleids- en strategisch niveau. Soms in de rol van projectleider, soms als beleidsadviseur. Vanaf 2009 heeft zij bijgedragen aan diverse projecten binnen de politie-eenheid Amsterdam en Gemeente Amsterdam, zoals de ontwikkeling van Buurtveiligheidsteams en Schoolveiligheidsteams en complexe problematiek in en rondom parken. Daarnaast begeleidt zij inspiratiesessies, ook voor het bedrijfsleven, waarin de kracht van het verhaal centraal staat. Ze heeft ervaring als docent, trainer en onderwijsontwikkelaar voor de Politieacademie.
 

 

 

 

Overige informatie

Perscentrum Nieuwspoort, Den Haag
17 mei, 24 mei, 31 mei en 7 juni 2017
12.30 – 17.00 uur

De deelnamekosten aan deze Nieuwspoort Seminarreeks bedragen € 1.095,- excl. BTW inclusief 4 lunches, alle presentaties, een tijdschrift en een afsluitende borrel na het laatste seminar. 

Kosteloze annulering is mogelijk tot twee weken voor dit seminar. U kunt zich altijd laten vervangen door een collega.

Contact

Haags Congres Bureau
Herenstraat 42
2271 CH Voorburg 
T. 06 - 41215181 
E. info(at)haagscongresbureau.nl

Volg Ons

twitter.jpg  linkedin.jpg 

Partners

 Logo BB.jpg

managementboek.jpg